30traktor.egetforum.se

Sveriges största a-traktor/epatraktor forum!
Aktuellt datum och tid: 23 06 02, 1:58

Ny tråd Svara på tråd  [ 71 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 10 31, 1:52 
Offline
Dieselkåt
Användarvisningsbild

Blev medlem: 07 07 04, 3:06
Inlägg: 816
Ort: Sverige
Kön: Kille
Födelsedag: 14 aug 1993
Fordon: För många
Börjar bli många trådar om att bygga a-traktorer, hur man ska gå tillväga osv så då tänkte jag klistra en tråd som alla kan skriva tips och ställa frågor i.
Nummer 1 är ju att bilen ska ha pick-upp stuk.
Sedan dubbla växellådor(mer info om det i "dubblaväxellådstråden"),flaket ska vara centrerat mellan fram och bakstam och i sidled.
Flaket får vara max 125dm2.Ex 118*105cm är godkänt,du tar bara längden*bredden och sedan får du fram om det är under 125dm2.
Har du öppningsbar bakruta så kan det behövas en skyddsbåge/eller förstärkning i hytten.
Dragkula eller nån form av draganordning är obligatorisk för alla a-traktorer.
Om mellanvägg eller hatthylla ska monteras ska den va i plåt,och vara svetsad i karossen! det är tex inte godkänt att bulta fast mellanväggen i karossen
Du ska även ha ett intyg på växellåderna från känd verkstad eller liknande.det ska framgå i intyget hur spärrningen av låderna är utförda samt hur fort den går på varje växel.
Tipps hur man bygger hittar du enklast i projektrådar,men annars råder väll sunt förnuft :|
ALLA får komma med tipps och frågor i denna tråd är det något jag glömt så säg till så ändrar jag, är du mod eller admin kan du ju fixa det själv om det är något som inte stämmer.

REGLER!
http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/pdf/2003nr019.pdf (Föreskriften heter VVFS 2003:19)Vad är en A-traktor:
Som A-traktor benäms den till traktor ombyggda bil, som byggs om enligt den enda idag godtagbara ombyggnadsprincipen.
En A-traktor får inte förväxlas med en sk EPA-traktor.
EPA-traktorn föddes under 2:a världskriget och började så småningom, när tillgången på riktiga traktorer ökade, mer och mer att användas som person- och godstransportfordon.
Myndigheterna började ifrågasätta behovet av dess existens och införde restriktioner i mitten på 70-talet som gjorde att EPA-traktorn inte kunde nyregistreras efter 31 mars 1975.
Den till traktor ombyggda bil som istället kunde godkännas vid en registreringbesiktning, kom att bli prototypen till dagen A-traktor.
De stora skillnaderna mellan EPA- och A-traktorn är att A-traktorn måste vara konstruerad för en maxhastighet av 30km/h medans EPA:n skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande.Allmänt:
Den bil som byggs om måste vara ett serietillverkat fordon.
Är fordonet importerat måste det vara förtullat som bil och kunna identifieras som en sådan vid registreringsbesiktningen till A-traktor.
Backspeglar måste finnas.Vilka bilar kan användas:
Normalt kan alla bilar med en tjänstevikt på 2000 kg accepteras.
Har bilen lägre tjänstevikt ska den vara konstruerad för en släpvagnsvikt av minst 1000 kg.Vad måste byggas om:
Bilen ska vara ombyggd så att det är uppenbart att den ej längre är avsedd för person- eller godsbefodran.
Säte för en eller två passagerare får dock förekomma.
Bilens ordinarie förarhytt eller karosseri ska behållas men måste i förekommande fall kortas så att utrymmet bakom framsäten inte kan rymma passagerare eller gods.
Blindutrymme godtages ej.
Att fylla ut ett blindutrymme bakom framsäte med t ex bränsletank kan inte heller accepteras.
Skåpkarosseri och dubbelhytt måste således kortas.
Med dubbelhytt menas i detta sammanhang även pickup-modeller typ Nissan King Cab med nödsäte bakom framstolarna.
Hytten på tung lastbil med sovhytt behöver inte kortas.
Skåpkarroseri som kortas genom att bakre del kapas måste som regel förstärkas vid den bakre delen av taket för att takets hållfasthet ska bibehållas även efter ombyggnaden.
Flyttas däremot bekre del fram bör detta kunna accepteras.
Om personbilskarosseri kortas genom att bakruta och bakre sidostolpar flyttas fram måste hänsyn tas till bakrutans lutning.
Är lutningen för stor blir utrymmet bakom framstolar oacceptabelt stort.
En ny stabil bakre hyttvägg måste du monteras istället.Förarhytt saknas:
Saknas förarhytt kan en skyddsbåge som förses med väggar och tak eller motsvarande kring förare och passagerarutrymme godtas.
Sådan hytt ska uppfylla skäliga krav på komfort, sikt och inre säkerhet.
Rutor ska vara av härdat glas eller annat material som inte ger skarpa spetsar vid krossning.
Hytten ska vara försedd med uppvärmningsanordning och defroster samt tillfredställande ventilationsmöjlighet.
Skyddsbågen ska i monterat skick ha sådan hållfasthet att den kan motstå en statisk belastning motsvarande dubbla tjänstevikten anbringad på förarhyttens översta del.
Vid besikning ska intyg lämnas på baserat prov eller hållfastberäkning.Barlastflak:
A-traktor får förses med barlastflak med en yta av högst 10 kvadratdecimeter per 100 kg tjänstevikt dock högst 125 kvadratdecimeter.
Har A-traktorn en tjänstevikt av högst 2000 kg och mindre än 60 % av tjänstevikten vilar på drivhjulen ska den vara försedd med barlastflak.
Som barlastflak räknas inte täckplåtar mellan rambalkar och inte heller den plana överdel runt barlastflaket som kan uppstå på en pickup
eller motsvarande då lastutrymmets storlek reduceras till godtagbar storlek och
karroserisidorna samtidigt behålls.
De blindutrymmen som då uppstår runt barlastflaket kan normalt accepteras men begränsningen ska vara varaktigt utförd. Barlastflak ska vara öppet.Draganordning:
A-traktor måste vara försedd med någon form av draganordning t ex krok, kula, bygel, jordbruksdrag eller anordning för påhängsvagn, samt i övrigt vara lämpat som dragfordon.


Avgasrör:
Avgasrör ska vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, alt bakåt eller åt fordonets vänstra sida.
Uppåtriktat rör ska mynna på sådan höjd att olägenheter för förare eller passagerare inte uppstår.
Bakåtriktat rör ska mynna rakt bakåt eller åt vänster och inte ovanför horisontalplanet.
Åt sidan riktat rör ska vara riktat horisontellt eller snett nedåt.LGF-skylt:
Baktill på traktor måste finnas en LGF-skylt (Långsamtgående Fordon).
Skylten ska vara placerad lodrätt med basen nedåt och vinkelrätt mot fordonets längdaxel med en avikelse på högst 10 grader.
Skylten ska vara placerad på en höjd av minst 0,6 m och högst 1,8 m över marken.
Om konstruktionen inte medger sådan placering får skylten flyttas i erfoderlig utsträckning.
Skyltens yta ska dock vara väl synlig.
Skylten får inte placeras innanför en ruta.Övriga Ombyggnader:
Övriga ombyggnader utom kaross och rambyte kan också accepteras vid registreringbesikning om de bedöms ligga inom ramen för vad Vägverkets regler för ombyggda fordon tillåter.

Ex:
Ombyggnad/byte fram och/eller bakaxel.
Ombyggnad/byte del av stomme eller kaross.
Ombyggnad/byte styrinrättning/rattaxel.
Ombyggnad/byte motor och kraftöverföring eller
Ombyggnad/byte bromssystem.
Beträffande spårviddsändring gäller fabrikens anvisningar.
Om inte sådana finns kan en ökning av spårvidden av 30 mm godtas generellt.
Dock kan i de flesta fall 60 mm ökning bak accepteras.
Vid motorbyte eller effektökning gäller tillverkarens rekommendationer.
Saknas sådan uppgift gäller generellt 20 % effekt- och 10 % vridmomenthöjning.Begränsning av maxhastighet till 30km/h:
Beräknad konstruktiv körhastighet får uppgå till högst 30 km/h.
Uppmätt maximal körhastighet får uppgå till högst 30 km/h + 10 %.
Dessa båda begränsningar kontrolleras vid registreringbesiktningen.
För att kunna åstdakomma detta måste som regel de högsta växlarna spärras och/eller en extra nedväxlingsanordning monteras mellan växellåda och drivhjul.
Automatlåda får inte spärras.
Således måste en extra nedväxlingsanordning monteras.
För traktor med tjänstevikt 2000 kg eller lägre får hastigheten på lägsta växeln uppgå till högst 10 km/h vid 2/3 av motorns maxvarv.Spärrning av växlar:
Växlar kan spärras genom något av följande alternativ:
Bortmontering av drev.
Nedslipning av kuggar.
Igensvetsning av kuggar.
Montering av hylsor på axlar med förskjutbara drev så att dessa spärras (hylsor ska inte kunna demonteras utan att axeln demonteras helt) eller
Fastsvetsning av synkroniseringsringar kan godtas i vissa växellådstyper.

Vid bestämning av hur många växlar som måste spärras måste följande iakttas:
Är fordonet försett med dieselmotor ska motorns varvtal vid kontroll av maxhastigheten uppgå till det maxvarv, som motorn monterad i bil, enligt tillverkaren är avsedd för.
Vartalet får således inte sänkas genom ändring av regulatorn.
Är fordonet försett med förgasarmotor får motorns varvtal begränsas genom lämplig åtgärd.
Begränsningen ska vara utförd så att motorn inte utan svårigheter kan ändras till högre varvtal än det som motsvarar 30 km/h på högsta användbara växel.

Varvtalet får begränsas endast genom följande alternativ:
a) Fastsvetsning av strypringar i insugskanalerna i motorblock eller topplock.
b) Ändring av ventiltider genom byte eller omslipning av kamaxel eller
c) Montering av varvtalsregulator. Denna ska vara inställd på det varvtal vid vilket maximieffekt erhålls enligt tillverkaren.
Regulatorn kan således endast ses som ett skydd mot övervarvning, och får utgöras av t ex en rotor som bryter detta varvtal.
Varvtalet får vid a) och b) inte minskas till mer än 10% under det varvtal maximala effekten tas ut.
Begränsning genom strypring i insugsrör eller förgasare godtas inte.
Även begränsningen av gasreglagets rörelse är en oacceptabel åtgärd.Intyg:
Den som inställer frodon för registreringsbesiktning ska enligt 39§ Fordonskunggörelsen lämna och på begäran styrka de uppgifter om fordonet som behövs frö besiktningen.
Följande uppgifter/intyg kan t ex bli aktuella efter ombyggnad:
Skriftlig redogörelse för hur spärrning av växlar utförts.
Denna handling ska vara undertecknad av person i ansvarig ställning på välkänd verkstad.
Uppgifter om motorns maximala varvtal, alternativt det varvtal där max effekt tas ut.
Uppgifter om utväxlingsförhållande och
Hållfasthetsberäkning eller utfört belastningsprov om hytt/störtbåge i efterhand byggts upp.

_________________
Är du inte rädd att åka dit? -Nej, Varken dit eller hem!

// Åslund


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 10 31, 11:35 
Offline
Amatör

Blev medlem: 08 10 26, 12:14
Inlägg: 57
Ort: Säter
Kön: Kille
Födelsedag: 11 jun 1993
Fordon: Många!
Flaket ska vara så centrerat som volvo740turbo skrev men också centrerat över bakaxeln, inte på pickup då det MÅSTE vara centrerat i flaket.

_________________
Kärlek växer inte på träd... Den byggs i tyskland! =D

Kolla in min Volvo740GLE projekttråd! =D


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 10 31, 11:52 
Offline
Dieselkåt
Användarvisningsbild

Blev medlem: 07 07 04, 3:06
Inlägg: 816
Ort: Sverige
Kön: Kille
Födelsedag: 14 aug 1993
Fordon: För många
råder delade meningar om att centrera över bakaxeln,jag centrerade från fram och bakstam och mot siderna och det vart UA!

_________________
Är du inte rädd att åka dit? -Nej, Varken dit eller hem!

// Åslund


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 11 02, 9:13 
Offline
Tittar på porrfilm i epan

Blev medlem: 09 10 09, 7:36
Inlägg: 233
Ort: Kristianstad (skåne)
Kön: Man
Födelsedag: 05 jul 1992
Fordon: volvo 740 turbo
får flaket vara hur djupt som helst ? :P


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 11 02, 9:15 
Offline
Dieselsniffare

Blev medlem: 07 07 03, 10:11
Inlägg: 281
Ort: ÖREBRO! FTW!!
Kön: Kille
Födelsedag: 15 okt 1991
Fordon: Volvo S70 -99
Lukaz skrev:
får flaket vara hur djupt som helst ? :P

ska vara så djupt som det går


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 11 05, 3:51 
Offline
Tittar på porrfilm i epan

Blev medlem: 09 10 09, 7:36
Inlägg: 233
Ort: Kristianstad (skåne)
Kön: Man
Födelsedag: 05 jul 1992
Fordon: volvo 740 turbo
kan någon förklara vad "centrerat över bakaxeln" menas `?:)


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 11 05, 7:23 
Offline
Amatör

Blev medlem: 08 10 26, 12:14
Inlägg: 57
Ort: Säter
Kön: Kille
Födelsedag: 11 jun 1993
Fordon: Många!
Lukaz skrev:
kan någon förklara vad "centrerat över bakaxeln" menas `?:)

Flaket ska vara över bakaxeln och centrerat över den. Alltså flaket ska vara mitt över bakaxeln.

_________________
Kärlek växer inte på träd... Den byggs i tyskland! =D

Kolla in min Volvo740GLE projekttråd! =D


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 11 21, 8:39 
Offline
Amatör

Blev medlem: 09 11 08, 1:06
Inlägg: 64
Kön: Kille
Födelsedag: 31 dec 2009
Fordon: Fordon:
raggaranton skrev:
får man bygga flacket i trä? :)

Japp.


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 11 21, 10:14 
Offline
Dieselsniffare

Blev medlem: 07 07 03, 10:11
Inlägg: 281
Ort: ÖREBRO! FTW!!
Kön: Kille
Födelsedag: 15 okt 1991
Fordon: Volvo S70 -99
axemark skrev:
Är de tillåtet att bygga såhär?

http://www.ladda-upp.com/bilder/26821/a-traktor

NEEEEJ, bara om det är ombes på en OKAPAD traktor


Top
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Regler nybyggnation av A-traktor
InläggPostat: 09 11 21, 11:30 
Offline
Epamekarn

Blev medlem: 09 10 25, 5:17
Inlägg: 123
Ort: Skepptuna
Kön: Kille
Födelsedag: 19 mar 1992
Fordon: Isuzu Campo
Hatthyllan ska ju va högs 30 cm från där stolarna är som bak är det lägst bak och så mycket lutning det går eller bara när man tagit bak dom så långt det går? :P


Top
 Profil  
 


Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 71 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nästa


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
subSilver+ theme by Canver Software, sponsor Sanal Modifiye
Mod Databas :: Återställ block
Swedish translation by Virtuality & phpBB Sweden © 2006-2008
Swedish Portal translation by Raben © 2008
phpBB SEO
Portal XL 5.0 ~ Plain 0.2
Skapa forum | Våra villkor | Integritet | ForumPortalen | Rapportera forumet